Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vaccinatie in samenwerking met de gewestelijke overheidsadministraties en ION's

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 542)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 25/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 24/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Enkele maanden geleden werd aangekondigd dat de GGC een oproep had gedaan aan de Brusselse overheidsadministraties, de ION's en de Brusselse ABI's om het personeel ook op de werkplek te laten vaccineren. Zo lijkt de MIVB bijvoorbeeld positief te hebben gereageerd op deze oproep.

In het licht van deze elementen zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Kunt u mij de cijfermatige resultaten van de vaccinatie in bedrijven (overheidsadministratie, ION, ABI) voorleggen met een uitsplitsing per bedrijf (in 1ste, 2de en 3de dosis)?

  • Hoe beoordeelt u deze vaccinatie-acties in bedrijven?

 

 
 
Antwoord    V1
Tussen augustus 2021 en februari 2022 zijn in bedrijven meer dan 16.000 doses toegediend, voornamelijk met het Pfizer-vaccin, maar ook met het Johnson & Johnson-vaccin.

Rekening houdend met de verschillende toe te dienen doses moet dit neerkomen op meer dan 8.000 personen (Brusselaars en niet-Brusselaars), van wie de helft via de sociale secretariaten (Securex, Mensura, CESI, enz.) is gevaccineerd.

Bijna een derde van de vaccinaties is uitgevoerd door de afdeling arbeidsgeneeskunde van het Erasmusziekenhuis.

Wij hebben ook doses geleverd aan de defensiesector, aan de stad Brussel, maar ook aan internationale organisaties zoals de NAVO of Eurocontrol.

Ten slotte hebben wij een partnerschap ontwikkeld met de interne preventiediensten van verschillende grote ondernemingen zoals KBC, Audi of Solvay, om hun vaccindoses te leveren.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat deze gegevens slechts een deel van het beeld zijn. Veel vaccinaties die via sociale secretariaten worden uitgevoerd en/of die ziekenhuis- en rusthuispersoneel betreffen, zijn immers door de (interne of externe) artsen van het bedrijf via hun eigen RIZIV-nummer in Vaccinnet geregistreerd. Die vaccinaties komen dus wel voor in het globale totaal, maar zijn niet opgenomen in de ons bekende gegevens over ‘bedrijfsvaccinaties’.
V2

Het organiseren van dit type campagne bleek ingewikkeld en tijdrovend te zijn, en was niet erg succesvol. Het was echter belangrijk om dit soort dienstverlening aan de Brusselse instellingen te kunnen aanbieden, om een positief signaal te geven aan hun werknemers, maar ook om bij te dragen tot een betere vaccinatiegraad in het Brusselse gewest.
Bovendien is vaccinatie op de werkplek een manier om werknemers die nog niet via andere vaccinatiediensten en -locaties zijn gevaccineerd, te informeren en sensibiliseren.