Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Vaccinatie buiten de grote vaccinatiecentra

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 543)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 25/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 24/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/03/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Tijdens het actualiteitsdebat van 20 januari 2022 in de commissie voor de gezondheid hebt u meegedeeld dat de vaccinatie van de Brusselaars wordt voortgezet. U hebt er eveneens aan herinnerd dat er ook buiten de grote vaccinatiecentra gevaccineerd wordt. In dat verband hebt u de volgende gedecentraliseerde vaccinatieplaatsen opgelijst: steunpunten, vaccibussen, vaccicorners, apotheken, vaccinatie op plaatsen voor achtergestelde personen, vaccinatie op plaatsen waar evenementen worden gehouden (zoals Winterpret), secundaire scholen, universiteiten, hogescholen, ziekenfondsen, huisartsen, stations enz. In totaal had u het over tientallen gedecentraliseerde locaties.

In het licht van het bovenstaande had ik u graag de volgende vragen gesteld:

  • Kunt u een volledige en gedetailleerde lijst bezorgen van de verschillende gedecentraliseerde vaccinatielocaties waarnaar u hebt verwezen tijdens het actualiteitsdebat van 20 januari? Wat de vaccinatie tijdens evenementen betreft, kunt u alle evenementen vermelden waar het mogelijk was te worden gevaccineerd?

  • Kunt u voor elke gedecentraliseerde locatie in deze lijst cijfers verstrekken over het aantal geïnjecteerde dosissen (1e, 2e en 3e dosis) per week sinds het bestaan van die gedecentraliseerde vaccinatielocaties?

 
 
Antwoord    V1

In bijlage 1 vindt u een samenvatting van de verschillende types gedecentraliseerde vaccinatielocaties die tot 20 januari 2022 beschikbaar waren.

In bijlage 2 vindt u een volledige lijst van alle gedecentraliseerde punten met hun openings- en sluitingsdata.

V2

In het bijgevoegde Excelbestand vindt u alle cijfers over het aantal injecties per week op de verschillende gedecentraliseerde vaccinatielocaties voor het jaar 2021 en tot 20 januari 2022.