Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de beloofde jaarlijkse vooruitgangsrapporten over de tweetaligheid in de besturen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 5)

 
Datum ontvangst: 15/10/2004 Datum publicatie: 29/11/2004 Referentie: B.I.V. 14 (04/05), Blz. 20
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 29/11/2004 Referentie: B.I.V. 14 (04/05), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/10/2004 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Raad
22/10/2004 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van de Raad
29/11/2004 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 14 (04/05) 21
29/11/2004 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 14 (04/05) 21
29/11/2004 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 14 (04/05) 21