Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het voornemen van het Verenigd College om in het kader van de verplichte inburgeringstrajecten de Franstalige onthaalbureaus onder de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie te plaatsen

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 148)

 
Datum ontvangst: 29/04/2022 Datum publicatie: 02/06/2022 Referentie: B.I.V. 18 (21/22), Blz. 15
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 02/06/2022 Referentie: B.I.V. 18 (21/22), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
11/05/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
02/06/2022 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 18 (21/22) 15
02/06/2022 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 18 (21/22) 16
02/06/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 18 (21/22) 17
02/06/2022 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 18 (21/22) 18