Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van hittegolven voor de bewoners van rusthuizen en bejaarden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 595)

 
Datum ontvangst: 19/06/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Sinds woensdag 15 juni 2022 hebben we te maken met grote hitte en hoge ozonconcentraties.

Ouderen zijn de grootste slachtoffers van de hittegolven:

  • 3 warme dagen en 2 warme nachten zijn voldoende om hun sterfterisico te verhogen, vooral als ze ook nog aan chronische ziekten lijden.

Zoals u weet, in het geval van een hittegolf of een ozonpiek :

  • wordt een Ozon- en hitteplan geactiveerd. Dit plan bevat maatregelen om de meest kwetsbare burgers en personen te beschermen.

  • Rust- en verzorgingstehuizen moeten voldoen aan bepaalde regels die in een circulaire zijn vastgelegd.

Naar aanleiding van deze extreem hoge temperaturen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Sinds 15 juni 2022,

  1. Werd het Ozon- en hitteplan geactiveerd?

  2. Is, wat de ozonconcentraties betreft, de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ overschreden in het Brussels Gewest? Welke maatregelen zijn door de GGC en haar administratie genomen om de kwetsbare bevolkingsgroepen tegen deze ozonconcentraties te beschermen?

  3. welke maatregelen zijn concreet genomen in rust- en verzorgingstehuizen om de bewoners ervan en de meest kwetsbare personen te beschermen?

  4. zijn er met betrekking tot bejaarden die buiten rusthuizen  wonen en verblijven, meldingen geweest van gevallen van uitdroging?

  5. Zijn er meldingen van sterfgevallen onder ouderen als gevolg van de hitte? Zo ja, wat waren de oorzaken van deze sterfgevallen?

 

 
 
Antwoord    Voor het Brusselse gewest is de alarmfase geactiveerd op 15 juni 2022.

De inrichtingen die onder de bevoegdheid van de GGC vallen, zijn van de aankondiging van de alarmfase op de hoogte gebracht via een e-mail die de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) op 15 juni 2022 heeft verstuurd.
Die e-mail bevatte links naar:
- het informatiebulletin van de IRCEL
- de algemene aanbevelingen voor de Brusselse bevolking van Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de GGC
- de website van de GGC en die van Leefmilieu Brussel


In het bericht werd gepreciseerd dat het op 15 juni niet mogelijk was om de toename van de ozonconcentratie nauwkeurig te evalueren en te voorspellen of de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ zou worden overschreden. A posteriori blijkt uit de gegevens dat die drempelwaarde alleen op 18 juni in het meetstation Ukkel is overschreden (gemiddelde uurdrempelwaarde van 181 µg/m³).

De alarmfase is op 19 juni 2022 beëindigd. De inrichtingen zijn op 18 juni 2022 per brief op de hoogte gebracht.

Wat de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen in het bijzonder betreft, wordt de waakzaamheidsfase van het Ozon- en hitteplan geactiveerd van 15 mei tot 30 september.
Om op die fase te anticiperen heeft Iriscare op 6 mei 2022 instructies gegeven aan de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.
De omzendbrief is beschikbaar op het volgende adres:
https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19-coronavirus-2/richtlijnen-voor-de-door-de-ggc-erkende-en-gesubsidieerde-residentiele-en-niet-residentiele-diensten/
De actie van de rusthuizen zal afhangen van de fase die door het IRCEL-plan wordt aangekondigd. De Diensten van het Verenigd College zullen daarover communiceren.

Tot slot, wij beschikken momenteel niet over in real time registratie van overlijdensgegevens voor de Brusselse bevolking.