Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van ruimtevaarttechnologieën en -gegevens op de gebieden en in het beleid van uw ministeriële bevoegdheden

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 619)

 
Datum ontvangst: 11/09/2022 Datum publicatie: 08/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Ruimtevaarttechnologieën die verband houden met het beheer van onze steden zijn niet goed bekend bij onze medeburgers. De ruimtevaartsector heeft nochtans een reëel potentieel, zowel voor onze economie als voor het beheer van onze steden, doordat hij een grote verscheidenheid aan diensten en toepassingen biedt op een groot aantal gebieden: telecommunicatie, landbouw, bestrijding van verontreiniging, voorkoming van overstromingen, koolstofvoetafdruk, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, toerisme, hulpdiensten, gezondheid ...

Ruimtevaarttechnologieën bieden ook informatie voor de planning en monitoring van infrastructuur. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in real time afwijkingen van structuren zoals bruggen, gebouwen of vloeren tot op de millimeter te meten, maar ook om waterlekken op te sporen, het gebruik van verkeerslichten te optimaliseren, zones te identificeren, misbruiken op het vlak van milieu op te sporen... ( zie: https://www.eurisy.eu/stories/ ).

Op 11 september 2022 zou ik u, ter aanvulling van mijn informatie [ 1, de volgende vragen willen stellen:

Voor wat onder uw ministeriële bevoegdheden en beleid valt,

  1. Hebt u (of uw kabinet/administratie) deelgenomen aan webinars: "Space 4 Critical Infrastructure", dit jaar georganiseerd door NEREUS & Eurisy ?

  2. Worden technologieën uit de ruimtevaart gebruikt? Zo ja, met welk doel, hoe en door wie? Welke diensten en voordelen bieden deze technologieën?

  3. Welke uit de ruimte afkomstige gegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden? Zijn deze gegevens geïntegreerd met lokale gegevens en/of modellen voor prognosedoeleinden? Zo ja, door wie, hoe en met welk doel? Hoe zit het met "Open Data" en "interoperabiliteit" van de gegevens?

 

 

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen.

V1
Deze webinars zijn niet relevant voor de dienst Infrastructuur van de DVC.

V2
Onze diensten hebben hier geen informatie over.


V3
Onze diensten hebben hier geen informatie over.