Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strijd tegen gentrificatie in de Marollen en de aankoop van gebouwen, woningen en kantoren in de Rodepoort door het OCMW van de Stad Brussel

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 629)

 
Datum ontvangst: 05/10/2022 Datum publicatie: 16/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag    Op 22 maart 2022 heb ik de staatssecretaris voor Huisvesting, mevrouw Nawal Ben Hamou (PS), gevraagd naar de strijd tegen gentrificatie in de Marollen en de aankoop van gebouwen, woningen en kantoren in de Rodepoort door het OCMW van de stad Brussel 1000, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=155856&base=1&taal=nl

Op 19 mei 2022 antwoordde mevrouw Ben Hamou mij het volgende:
"Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de heer Alain Maron, lid van het College van de GGC, belast met Gezondheid en Welzijn."

Vandaag, 5 oktober 2022, wil ik op het onderwerp terugkomen. Mijn vragen zijn als volgt:
1. Op 16 september 2022 heeft het collectief Jacques van der Biest actie gevoerd voor een leegstaand gebouw in de Rodepoort nr. 12 om de uitzetting van een gezin aan te klagen. Hebben de verhuurders, het OCMW van Brussel of de bevoegde diensten voorzien in een plan om de huurders te herhuisvesten?

2. Welke subsidies en andere financiële voordelen of stimulansen werden, wat uw bevoegdheden of uw toezicht betreft, sinds 2018 toegekend aan de kerkfabriek Sint-Jan en Sint-Stefaan ter Miniemen? Wat zijn de exacte bedragen a.u.b.?
 
 
Antwoord    V1

Overeenkomstig art. 110 van het Reglement van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, zijn vragen betreffende persoonlijke gevallen, onontvankelijk. De vraag is gericht op het vervolg dat gegeven werd aan de persoonlijke situatie van een welbepaalde familie. De actie van La fabrique d'Eglise heeft de media gehaald, maar het blijft een fijne grens.


V2

Deze organisatie heeft tot op heden geen subsidies ontvangen van de GGC.