Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stopzetting van de iriscare-subsidie voor de vzw Abbeyfield

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 472)

 
Datum ontvangst: 15/12/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
11/01/2023 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
26/01/2023 Van de agenda gehaald.
26/01/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag