Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de werknemers onder "artikel 60" en de sociale toeslag bij de kinderbijslag

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 32)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 28/02/2023 Referentie: B.I.V. 13 (22/23), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/02/2023 Referentie: B.I.V. 13 (22/23), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
08/02/2023 Verwijzing commissie Algemene Bicommunautaire Zaken Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
28/02/2023 Ontwikkeling Els Rochette B.I.V. 13 (22/23) 12
28/02/2023 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 13 (22/23) 13
28/02/2023 Repliek Els Rochette B.I.V. 13 (22/23) 14