Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inburgeringscijfers sinds de verplichte inburgeringscursus in Brussel

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 683)

 
Datum ontvangst: 15/02/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 09/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2023 Ontvankelijk
09/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In een nieuw land toekomen doet bijzonder veel vragen oproepen. Een inburgeringscursus kan een groot deel van die vragen beantwoorden. Sinds 1 juni 2022 is zo’n inburgeringscursus voor nieuwkomers in Brussel dan ook verplicht, tegelijk gratis.

Sinds de invoering van die verplichting lijkt het logisch dat het aantal nieuwkomers dat hieraan deelneemt zou stijgen. Wij zouden graag cijfers hieromtrent hebben, daarom vraag ik u:

  • Hoeveel nieuwkomers hebben zich reeds ingeschreven voor de inburgeringscursus sinds de verplichting in Brussel? Hoeveel per gemeente?

  • Hoeveel hebben zich bij BAPAS aangesloten en hoeveel bij BON?

  • Is er genoeg plaats voor iedereen die wil instromen?

Wij zouden graag garantie willen dat de nieuwkomers goed geïnformeerd zijn over het feit dat hun cursus ofwel het Frans ofwel het Nederlands zal aanleren. Het is daarom belangrijk om de toeleiding van de nieuwkomers door de gemeenten naar BAPAS of BON op te volgen. Wij willen graag dat die keuze eerlijk verloopt. Vandaar rijzen volgende vragen op:

  • Op welke manier wordt de keuze gemaakt voor BAPAS of BON?

  • Monitort u hoe de finale keuze wordt gemaakt? Graag toelichting.

  • Welke methode is er om het aanbod van BAPAS of BON voor te stellen?

  • Hoe garandeert u dat de gemeenten op een correcte manier doorverwijzen naar BAPAS of BON? Welke afspraken zijn er?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

Uit de gegevens, die afkomstig zijn van bruwelcome en bijgewerkt zijn tot 6 december 2022, bleek dat:
- Sinds 1 juni 2022 (d.w.z. 6 maanden) hebben de 19 Brusselse gemeenten in totaal 1146 personen geïdentificeerd die bij de afgifte van de verblijfsvergunning onder de verplichting vallen.

- Personen die verplicht zijn om het inburgeringstraject te volgen, hebben 6 maanden de tijd om zich aan te melden bij een van de 3 BAPA's of bij Bon. 


Wat het aantal bij Bon of een BAPA ingeschreven nieuwkomers betreft, waren op 20 februari in totaal 294 personen opgenomen in bruwelcome.
Dit is de verdeling per gemeente:
· Anderlecht: 67
· Brussel: 0
· Etterbeek: 22
· Evere: 0
· Elsene: 5
· Ganshoren: 16
· Jette: 3
· Koekelberg: 0
· Oudergem: 28
· Schaarbeek: 47
· Sint-Agatha-Berchem: 1
· Sint-Jans-Molenbeek: 9
· Sint-Joost-ten-Noode: 35
· Sint-Gillis: 27
· Sint-Lambrechts-Woluwe: 8
· Sint-Pieters-Woluwe: 1
· Ukkel: 19
· Vorst: 0
· Watermaal-Bosvoorde: 6


In de praktijk is het werkelijke aantal inschrijvingen bij het Bon en de BAPA’s hoger dan het aantal registraties in bruwelcome. Dat verschil houdt verband met de termijn tussen de daadwerkelijke inschrijving en de aflevering van het bewijs van de inschrijving bij de gemeente.
Van die 294 personen die als zodanig in bruwelcome ingeschreven staan, zijn er 249 ingeschreven bij een van de 3 BAPA's en 45 bij het Bon.

De opvangcapaciteit van de Brusselse operatoren bedraagt momenteel 5500 aan de Franstalige kant en 4000 aan de Nederlandstalige kant.
Die capaciteit is meer dan voldoende om tegemoet te komen aan alle aanvragen van nieuwkomers die onder de verplichting vallen en van alle personen die het inburgeringstraject op vrijwillige basis willen volgen.

Ik heb geen informatie over de redenen waarom nieuwkomers voor een inburgeringstraject in het Frans of het Nederlands kiezen.
De informatie die ze ontvangen is volledig neutraal. Wanneer in een gemeente namelijk vastgesteld wordt dat een persoon onder de verplichting valt, krijgt die persoon de volgende documenten toegestuurd:

- een tweetalige informatiebrochure (in het Nederlands en het Frans, zie bijlage) waarin de basisbeginselen van het verplichte inburgeringstraject, de contactgegevens van de 4 Brusselse operatoren en links naar de website
https://bewelcome.brussels/nl/ staan. Op die website is meer informatie beschikbaar in 12 verschillende talen;

- een attest tot verplichting waarin bevestigd wordt dat de persoon onder de verplichting valt en waarin de termijnen voor de verplichting vermeld worden.