Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de recente diefstallen in een ministerieel kabinet.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid (Vragen nr 23)
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 11)

 
Datum ontvangst: 18/01/2005 Datum publicatie: 03/02/2005 Referentie: B.I.V. 36 (04/05), Blz. 24
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 03/02/2005 Referentie: B.I.V. 36 (04/05), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/01/2005 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/01/2005 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2005 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 36 (04/05) 24
03/02/2005 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.I.V. 36 (04/05) 25
03/02/2005 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 36 (04/05) 26