Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de conclusies en aanbevelingen die de workshops van het Europese project IncluCities opleverden en de eruit voortvloeiende initiatieven voor de integratie van migranten

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 14)
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 540)

 
Datum ontvangst: 26/04/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
05/05/2023 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
25/05/2023 Van de agenda gehaald.
25/05/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag