Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het Urbanitas-project.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 84)

 
Datum ontvangst: 07/06/2005 Datum publicatie: 30/06/2005 Referentie: B.I.V. 84 (04/05), Blz. 11
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 30/06/2005 Referentie: B.I.V. 84 (04/05), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2005 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2005 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2005 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 84 (04/05) 11
30/06/2005 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 84 (04/05) 12
30/06/2005 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 84 (04/05) 14