Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de machtiging om 323 contractuelen in dienst te nemen en te houden.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 64)

 
Datum ontvangst: 22/04/2005 Datum publicatie: 15/06/2005 Referentie: B.Q.R. 8 (04/05), Blz. 130
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 15/06/2005 Referentie: B.Q.R. 8 (04/05), Blz. 130
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/04/2005 Ontvankelijk p.m.
15/06/2005 Antwoord Brigitte Grouwels B.Q.R. 8 (04/05) 130
 
Vraag