Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de te nemen maatregelen naar aanleiding van het eerstvolgende Offerfeest.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Emir Kir, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 34)

 
Datum ontvangst: 28/09/2005 Datum publicatie: 25/10/2005 Referentie: B.I.V. 3 (05/06), Blz. 41
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord: 25/10/2005 Referentie: B.I.V. 3 (05/06), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2005 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2005 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2005 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/10/2005 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 3 (05/06) 41
25/10/2005 Antwoord Emir Kir B.I.V. 3 (05/06) 43
25/10/2005 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 3 (05/06) 43