Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiële toestand van de 19 Brusselse gemeenten.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 139)

 
Datum ontvangst: 25/05/2005 Datum publicatie: 15/07/2005 Referentie: B.Q.R. 9 (04/05), Blz. 35
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 15/07/2005 Referentie: B.Q.R. 9 (04/05), Blz. 35
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2005 Ontvankelijk p.m.
15/07/2005 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 9 (04/05) 35
 
Vraag