Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de 100 jongerenbanen die in de instellingen van openbaar nut moeten worden gecreëerd.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 86)

 
Datum ontvangst: 08/11/2005 Datum publicatie: 23/11/2005 Referentie: B.I.V. 14 (05/06), Blz. 57
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord: 23/11/2005 Referentie: B.I.V. 14 (05/06), Blz. 58
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/11/2005 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2005 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2005 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/11/2005 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 14 (05/06) 57
23/11/2005 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 14 (05/06) 58
23/11/2005 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 14 (05/06) 59