Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ondertekening van het Wereldvrouwencharter.

Indiener(s)
Céline Fremault
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 85)

Rubriek(en):
Sociale problemen, Internationaal
 
Datum ontvangst: 07/07/2005 Datum publicatie: 15/09/2005 Referentie: B.Q.R. 10 (04/05), Blz. 141
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 15/09/2005 Referentie: B.Q.R. 10 (04/05), Blz. 141
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2005 Ontvankelijk p.m.
15/09/2005 Antwoord Brigitte Grouwels B.Q.R. 10 (04/05) 141
 
Vraag