Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het taalakkoord en de schorsing door de Raad van State.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 213)

 
Datum ontvangst: 01/09/2005 Datum publicatie: 15/10/2005 Referentie: B.Q.R. 11 (04/05), Blz. 11
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 15/12/2005 Referentie: B.Q.R. 11 (04/05), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/09/2005 Ontvankelijk p.m.
15/12/2005 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 11 (04/05) 36
 
Vraag