Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de taalverhoudingen van het gemeentepersoneel.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 227)

 
Datum ontvangst: 09/05/2006 Datum publicatie: 22/06/2006 Referentie: B.I.V. 79 (05/06), Blz. 15
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord: 22/06/2006 Referentie: B.I.V. 79 (05/06), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2006 Uitgesteld Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/06/2006 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/06/2006 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2006 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 79 (05/06) 16
22/06/2006 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 79 (05/06) 19
22/06/2006 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 79 (05/06) 21