Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitrusting van de Brusselse technische en beroepsscholen.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 133)

 
Datum ontvangst: 07/07/2006 Datum publicatie: 25/10/2006 Referentie: B.I.V. 3 (05/06), Blz. 14
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord: 25/10/2006 Referentie: B.I.V. 3 (05/06), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/07/2006 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/07/2006 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/07/2006 Uitgesteld Alain Leduc B.I.V. 90 (05/06) 10
25/10/2006 Vraag gesteld namens de auteur Julie Fiszman B.I.V. 3 (06/07) 15
25/10/2006 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 3 (06/07) 16