Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de uitspraken en standpunten van de heer Vanhengel omtrent de eventuele communautaire onderhandelingen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 243)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 14/11/2006 Datum publicatie: 18/12/2006 Referentie: B.I.V. 16 (06/07), Blz. 8
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 06/07 Datum antwoord: 18/12/2006 Referentie: B.I.V. 16 (06/07), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/11/2006 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/11/2006 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/12/2006 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 16 (06/07) 8
18/12/2006 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 16 (06/07) 9
18/12/2006 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 16 (06/07) 10
18/12/2006 Gemotiveerde motie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 16 (06/07) 11
18/12/2006 Gemotiveerde motie Frédéric Erens B.I.V. 16 (06/07) 11
18/12/2006 Eenvoudige motie Olivia P'tito B.I.V. 16 (06/07) 11
18/12/2006 Eenvoudige motie Céline Fremault B.I.V. 16 (06/07) 11
18/12/2006 Eenvoudige motie Alain Daems B.I.V. 16 (06/07) 11
18/12/2006 Eenvoudige motie Carla Dejonghe B.I.V. 16 (06/07) 11
18/12/2006 Eenvoudige motie Marie-Paule Quix B.I.V. 16 (06/07) 11
19/01/2007 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (06/07) 30
19/01/2007 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 15 (06/07) 31