Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de voorbereiding van het offerfeest van 31 december 2006.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Emir Kir, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 09/11/2006 Datum publicatie: 05/12/2006 Referentie: B.I.V. 11 (06/07), Blz. 5
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 06/07 Datum antwoord: 05/12/2006 Referentie: B.I.V. 11 (06/07), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/11/2006 Mondelingse vraag omgevormd tot interpellatie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/11/2006 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/11/2006 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/12/2006 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 11 (06/07) 5
05/12/2006 Toegevoegde interpellatie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 11 (06/07) 7
05/12/2006 Tussenkomst Emin Özkara B.I.V. 11 (06/07) 9
05/12/2006 Antwoord Emir Kir B.I.V. 11 (06/07) 9
05/12/2006 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 11 (06/07) 11
05/12/2006 Gemotiveerde motie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 11 (06/07) 15
05/12/2006 Gemotiveerde motie Frédéric Erens B.I.V. 11 (06/07) 15
05/12/2006 Gemotiveerde motie Valérie Seyns B.I.V. 11 (06/07) 15
05/12/2006 Eenvoudige motie Fouad Ahidar B.I.V. 11 (06/07) 15
05/12/2006 Eenvoudige motie Emin Özkara B.I.V. 11 (06/07) 15
05/12/2006 Eenvoudige motie Yaron Pesztat B.I.V. 11 (06/07) 15
22/12/2006 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (06/07) 44
22/12/2006 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (06/07) 46