Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de tweetaligheid van de plaatselijke besturen en de naleving van de taalwetgeving.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 248)

 
Datum ontvangst: 09/01/2007 Datum publicatie: 22/03/2007 Referentie: B.I.V. 52 (06/07), Blz. 4
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 06/07 Datum antwoord: 22/03/2007 Referentie: B.I.V. 52 (06/07), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/01/2006 Uitgesteld Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/01/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/01/2007 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/02/2007 Uitgesteld Ahmed El Ktibi B.I.V. 42 (06/07) 4
22/03/2007 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 52 (06/07) 4
22/03/2007 Toegevoegde interpellatie Walter Vandenbossche B.I.V. 52 (06/07) 10
22/03/2007 Toegevoegde interpellatie Marie-Paule Quix B.I.V. 52 (06/07) 14
22/03/2007 Tussenkomst Martine Payfa B.I.V. 52 (06/07) 17
22/03/2007 Tussenkomst René Coppens B.I.V. 52 (06/07) 20
22/03/2007 Tussenkomst Rudi Vervoort B.I.V. 52 (06/07) 23
22/03/2007 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 52 (06/07) 27
22/03/2007 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 52 (06/07) 35
22/03/2007 Gemotiveerde motie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 52 (06/07) 41
22/03/2007 Gemotiveerde motie Frédéric Erens B.I.V. 52 (06/07) 41
22/03/2007 Eenvoudige motie Ahmed El Ktibi B.I.V. 52 (06/07) 41
22/03/2007 Eenvoudige motie René Coppens B.I.V. 52 (06/07) 41
22/03/2007 Eenvoudige motie Walter Vandenbossche B.I.V. 52 (06/07) 41
22/03/2007 Eenvoudige motie Marie-Paule Quix B.I.V. 52 (06/07) 41
20/04/2007 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (06/07) 37
20/04/2007 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (06/07) 39