Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de overtreding van de taalwetgeving door de gemeente Ganshoren, en het niet reageren hierop vanwege de voogdijoverheid.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 525)

 
Datum ontvangst: 19/10/2007 Datum publicatie: 06/12/2007 Referentie: B.I.V. 16 (07/08), Blz. 27
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 06/12/2007 Referentie: B.I.V. 16 (07/08), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/11/2007 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/11/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/11/2007 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2007 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 16 (07/08) 27
06/12/2007 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 16 (07/08) 29
06/12/2007 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 16 (07/08) 29