Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekenning van voorrangspunten in de sociale huisvesting aan vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Françoise Dupuis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerning belast met Huisvesting en Stedenbouw (Vragen nr 131)

 
Datum ontvangst: 27/11/2007 Datum publicatie: 04/12/2007 Referentie: B.I.V. 13 (07/08), Blz. 16
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 04/12/2007 Referentie: B.I.V. 13 (07/08), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/11/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/11/2007 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2007 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 13 (07/08) 16
04/12/2007 Antwoord Françoise Dupuis B.I.V. 13 (07/08) 18
04/12/2007 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 13 (07/08) 20