Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de voortzetting van de activiteiten van de vzw Praxis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 79)

 
Datum ontvangst: 27/11/2007 Datum publicatie: 13/12/2007 Referentie: B.I.V. 18 (07/08), Blz. 7
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 13/12/2007 Referentie: B.I.V. 18 (07/08), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/11/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/11/2007 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/12/2007 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 18 (07/08) 7
13/12/2007 Antwoord Brigitte Grouwels B.I.V. 18 (07/08) 9
13/12/2007 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 18 (07/08) 9