Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de aansluiting van alle 19 Brusselse gemeenten tot de Intercommunale voor Teraardebestelling.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 140)

 
Datum ontvangst: 06/05/2008 Datum publicatie: 29/05/2008 Referentie: B.I.V. 77 (07/08), Blz. 28
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 29/05/2008 Referentie: B.I.V. 77 (07/08), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/05/2008 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/05/2008 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 77 (07/08) 28
29/05/2008 Tussenkomst Mohamed Azzouzi B.I.V. 77 (07/08) 30
29/05/2008 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 77 (07/08) 31
29/05/2008 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 77 (07/08) 32