Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het inrichten van taallessen voor Brusselse politieagenten.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 570)

 
Datum ontvangst: 21/04/2008 Datum publicatie: 29/05/2008 Referentie: B.I.V. 77 (07/08), Blz. 49
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 29/05/2008 Referentie: B.I.V. 77 (07/08), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/05/2008 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/05/2008 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 77 (07/08) 49
29/05/2008 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 77 (07/08) 50
29/05/2008 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 77 (07/08) 52