Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het oneigenlijk gebruik van 2.8 mio euro Belirisgeld.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 579)

 
Datum ontvangst: 16/05/2008 Datum publicatie: 09/06/2008 Referentie: B.I.V. 81 (07/08), Blz. 13
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 09/06/2008 Referentie: B.I.V. 81 (07/08), Blz. 14
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/05/2008 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/05/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/05/2008 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/06/2008 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 81 (07/08) 13
09/06/2008 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 81 (07/08) 14
09/06/2008 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 81 (07/08) 15