Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal gerealiseerde woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en per gemeente in het kader van het renovatiebeleid.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 813)

 
Datum ontvangst: 13/03/2008 Datum publicatie: 15/05/2008 Referentie: B.Q.R. 40 (07/08), Blz. 13
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 15/06/2008 Referentie: B.Q.R. 40 (07/08), Blz. 92
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2008 Ontvankelijk p.m.
15/06/2008 Antwoord Fouad Ahidar B.Q.R. 40 (07/08) 92
 
Vraag