Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vereiste in het Brussels openbaar ambt inzake het strafblad.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 113)

 
Datum ontvangst: 22/10/2008 Datum publicatie: 03/11/2008 Referentie: B.I.V. 5 (08/09), Blz. 32
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 03/11/2008 Referentie: B.I.V. 5 (08/09), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/10/2008 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/10/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/10/2008 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/11/2008 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 5 (08/09) 32
03/11/2008 Antwoord Brigitte Grouwels B.I.V. 5 (08/09) 33
03/11/2008 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 5 (08/09) 35