Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de softe affichecampagnes van het Gewestelijk Agentschap Net-Brussel.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Emir Kir, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 150)

 
Datum ontvangst: 06/11/2008 Datum publicatie: 16/12/2008 Referentie: B.I.V. 23 (08/09), Blz. 52
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 16/12/2008 Referentie: B.I.V. 23 (08/09), Blz. 53
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/11/2008 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/12/2008 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 23 (08/09) 52
16/12/2008 Antwoord Emir Kir B.I.V. 23 (08/09) 53
16/12/2008 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 23 (08/09) 54