Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan technische en beroepscholen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 292)

 
Datum ontvangst: 06/01/2009 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/01/2009 Zonder doel geworden Uitgebreid Bureau van het Parlement