Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de bezoekuren van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid (Vragen nr 246)

 
Datum ontvangst: 10/03/2009 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/03/2009 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/03/2009 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement