Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vereiste van het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem inzake strafblad.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 1114)

 
Datum ontvangst: 11/02/2009 Datum publicatie: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 78
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 78
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/02/2009 Ontvankelijk p.m.
15/04/2009 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 50 (08/09) 78
 
Vraag