Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vereiste van het gemeentebestuur van Oudergem inzake strafblad.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 1123)

 
Datum ontvangst: 11/02/2009 Datum publicatie: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 83
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 83
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/02/2009 Ontvankelijk p.m.
15/04/2009 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 50 (08/09) 83
 
Vraag