Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de CO²-uitstoot van het wagenpark van uw kabinet.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid (Vragen nr 776)

 
Datum ontvangst: 04/03/2009 Datum publicatie: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 138
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 138
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2009 Ontvankelijk p.m.
15/04/2009 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.Q.R. 50 (08/09) 138
 
Vraag