Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de CO²-uitstoot van het wagenpark van uw kabinet.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 386)

 
Datum ontvangst: 05/03/2009 Datum publicatie: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 153
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 15/04/2009 Referentie: B.Q.R. 50 (08/09), Blz. 153
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/03/2009 Ontvankelijk p.m.
15/04/2009 Antwoord Brigitte Grouwels B.Q.R. 50 (08/09) 153
 
Vraag