Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de brandveiligheid in sociale woningen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Christos Doulkeridis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdtsedelijke Regering, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 7)

 
Datum ontvangst: 06/10/2009 Datum publicatie: 27/10/2009 Referentie: B.I.V. 2 (G.Z. 2009), Blz. 18
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: SO09 Datum antwoord: 27/10/2009 Referentie: B.I.V. 2 (G.Z. 2009), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2009 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2009 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2009 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2009 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 2 (09/10) 18
27/10/2009 Antwoord Christos Doulkeridis B.I.V. 2 (09/10) 19
27/10/2009 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 2 (09/10) 20