Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verplichte tweetaligheid van de politiebeambten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Guy Vanhengel
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 543)

Rubriek(en):
Personeel en administratie
 
Datum ontvangst: 28/04/1998 Datum publicatie: 15/12/1998 Referentie: B.Q.R. 37 (98/99), Blz. 4407
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 98/99 Datum antwoord: 15/12/1998 Referentie: B.Q.R. 37 (98/99), Blz. 4407
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/1998 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 37 (98/99) 4407
 
Vraag