Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de steeds terugkerende problemen met zwerfvuil in het Laarbeekbos.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 33)

 
Datum ontvangst: 01/03/2010 Datum publicatie: 09/03/2010 Referentie: B.I.V. 55 (09/10), Blz. 59
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 09/03/2010 Referentie: B.I.V. 55 (09/10), Blz. 60
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/03/2010 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/03/2010 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 55 (09/10) 59
09/03/2010 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.I.V. 55 (09/10) 60
09/03/2010 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 55 (09/10) 62