Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ophaling van tuinafval.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Emir Kir, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorziter van de Brusselse Hoofdtsedelijke Regering, belast met Stedenbouw en Openbare Netheid (Vragen nr 34)

Rubriek(en):
Afvalstoffen, Huisvuilophaling en-verwerking
 
Datum ontvangst: 26/04/2010 Datum publicatie: 29/06/2010 Referentie: B.I.V. 102 (09/10), Blz. 5
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 29/06/2010 Referentie: B.I.V. 102 (09/10), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/04/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/04/2010 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/06/2010 Vraag gesteld namens de auteur Ahmed El Ktibi B.I.V. 102 (09/10) 5
29/06/2010 Antwoord Emir Kir B.I.V. 102 (09/10) 6