Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het taalgebruik door de vzw Atomium.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 102)

 
Datum ontvangst: 25/03/2010 Datum publicatie: 15/05/2010 Referentie: B.Q.R. 7 (09/10), Blz. 26
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 15/05/2010 Referentie: B.Q.R. 7 (09/10), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/03/2010 Ontvankelijk p.m.
15/05/2010 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 7 (09/10) 26
 
Vraag