Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Dringende vraag betreffende de houding van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten aanzien van de Israëlische operatie tegen een humanitair hulpkonvooi.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 77)

 
Datum ontvangst: 01/06/2010 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2010 Voornaamste dringende vraag Nadia El Yousfi