Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het terugvorderen van renovatiepremies in het geval van overmacht.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Christos Doulkeridis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdtsedelijke Regering, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 27/05/2010 Datum publicatie: 15/06/2010 Referentie: B.I.V. 96 (09/10), Blz. 6
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 15/06/2010 Referentie: B.I.V. 96 (09/10), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2010 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/06/2010 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 96 (09/10) 6
15/06/2010 Antwoord namens de bestemmeling Evelyne Huytebroeck B.I.V. 96 (09/10) 7
15/06/2010 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 96 (09/10) 7