Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de financiering van het programma 2010 van de "Job Days".

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 53)

 
Datum ontvangst: 21/06/2010 Datum publicatie: 07/07/2010 Referentie: B.I.V. 107 (09/10), Blz. 7
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 07/07/2010 Referentie: B.I.V. 107 (09/10), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/06/2010 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/06/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/06/2010 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2010 Uitgesteld Walter Vandenbossche B.I.V. 103 (09/10) 40
07/07/2010 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 107 (09/10) 7
07/07/2010 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 107 (09/10) 9
07/07/2010 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 107 (09/10) 12