Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiële gevolgen van de erkenning van zeven moskeeën.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 123)

 
Datum ontvangst: 22/04/2010 Datum publicatie: 15/06/2010 Referentie: B.Q.R. 8 (09/10), Blz. 6
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 15/11/2010 Referentie: B.Q.R. 8 (09/10), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/04/2010 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/04/2010 Ontvankelijk p.m.
15/11/2010 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 8 (09/10) 26
 
Vraag