Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 144)

 
Datum ontvangst: 09/06/2010 Datum publicatie: 15/07/2010 Referentie: B.Q.R. 9 (09/10), Blz. 11
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 15/11/2010 Referentie: B.Q.R. 9 (09/10), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/06/2010 Ontvankelijk p.m.
15/11/2010 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 9 (09/10) 36
 
Vraag