Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het wettelijk taalgebruik door het Hoofdstedelijk Gewest gedurende het voorzitterschap van de Europese Unie.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jean-Luc Vanraes, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 03/08/2010 Datum publicatie: 14/10/2010 Referentie: B.I.V. 119 (09/10), Blz. 24
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 14/10/2010 Referentie: B.I.V. 119 (09/10), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/09/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/09/2010 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/09/2010 Uitgesteld Françoise Dupuis B.I.V. 111 (09/10) 89
14/10/2010 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 119 (09/10) 25
14/10/2010 Antwoord Jean-Luc Vanraes B.I.V. 119 (09/10) 26
14/10/2010 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 119 (09/10) 27